Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Har du fått fysisk aktivitet på recept? Fysisk aktivitet är ett alternativ eller ett komplement till medicin och annan behandling. Du får hjälp att komma igång med en fysisk aktivitet som är anpassad efter just dina förutsättningar. Att vara aktiv och röra på dig blir en del av behandlingen.

Fysisk aktivitet sätter igång flera hälsosamma förändringar som både hjälper till att förebygga och behandla sjukdomar. Forskning visar att fysisk aktivitet motverkar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, artros, stroke och depression. Det är aldrig för sent att börja träna.