Glumslöv

Yin Yoga stärker dig inifrån med fokus på bindväv, leder och ligament, ger en friskare och mer följsam kropp, hjälper till att slappna av och ger lugn i sinnet. Yin Yoga är en yogaform som ökar i Västvärlden.

I Yin yogan stannar vi längre i de olika yogaställningarna vilket stärker bindväven och övningarna gör att kroppen ökar sin förmåga till flexibilitet, spänningar släpper och kroppen blir mer rörlig och smidig.
Yin yogan är ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet och passar alla människor och kroppar.

Positionerna utförs sittande eller liggande, ger en ökad kroppskännedom som tillåter kropp och sinne att hitta ett lugn och balans och hjälper till vid smärta stress och spänningar.
De olika yogaställningarna öppnar sakta upp stela höfter, baksida av ben och vader.

Yin yoga har visat sig minska ryggvärk, knä och/eller nackproblem
och är framförallt en hjälp i vår stressade livsstil som bygger på prestation.

Från träningsvärlden vet vi att det är minst lika viktigt med vila och återhämtning som att jobba och vara aktiv.

Anmäl dig till Yoga klassen genom att kontakta instruktör:

pwoyoga@gmail.com

Ann Helen är certifierad Yin Yoga instruktör, kurs och diplom i kroppsterapi samt Hälsopedagog och legitimerad föreläsare i Hälsopedagogik sedan 1984.

Vi startar igen torsdag den 13 augusti

Tid/Klasser:

Kl. 16.00 - 17.00 Yin Yoga för seniorer (max 6 pers)

Kl. 17.30 - 18.30 Yin Yoga 

Kl. 19.00 - 20.00 Yoga flow och Yin Yoga

Plats: Gymnastikföreningens lokal i Glumslöv.

Om vädret tillåter tränar vi utomhus på gräsmattan utanför Gymnastikföreningens lokal.

Gratis för gymmets medlemmar 

Ej medlem kan köpa 10-kort för 800 kr 

Enstaka pass 100 kr/gång.

Du blir debiterad 49 kronor om du inte kommer på din bokade tid eller om du avbokar senare än 12 timmar innan klassen startar. 

(Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Mindre antal/grupp, att hålla avstånd, följa hygienrutiner).

Att regelbunden yogapraktik känns bra och gör skillnad både i kroppen och psyket är de flesta yogisar överens om, men ännu finns det ganska få forskningsstudier om de psykologiska och medicinska effekterna av yoga. Här berättar Frida Hylander, del av YOMI-teamet, om en av dem: en ny studie där psykologi- och medicinforskare har undersökt just effekterna av yinyoga. 

En nypublicerad studie från Region Skåne och Lunds Universitet har  tittat på psykologiska och medicinska effekter av 5 veckors yinyogapraktik och jämfört dem med effekterna av YOMI Yin: ett program som kombinerar yinyogapraktik med psykologisk kunskap och mindfulnessövningar.

Så här gick studien till:

I05 vuxna svenskar (varav 78 % kvinnor) deltog i studien. De självrapporterade sig ha medel till hög stressnivå men var annars friska. De delades in i tre grupper: grupp 1 som medverkade i ett femveckorsprogram med yinyoga, grupp som deltog i ett femveckorsprogram med yinyoga, psykologisk kunskap och mindfulness (YOMI-programmet) samt grupp 3: en kontrollgrupp som inte medverkade i något program.

Både innan och efter de fem veckorna mättes både fysiska och psykiska aspekter hos de medverkande: blodprov och upplevda nivåer av stress, depression, ångest och sömnsvårigheter.

Resultat

Det forskarna kunde se var att både grupp 1 (som genomgick 10 sessioner yinyoga under 5 veckor) och grupp 2 (som genomgick 10 sessioner YOMI Yin under samma tid) fick sänkta nivåer av plasma adrenomedullin i blodet, ett ämne som tros spela en viktig roll för så kallade non-communicable diseases, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Båda grupperna fick också sänkta nivåer av ångest och sömnproblem. Deltagarna i grupp 2 (YOMI-gruppen) fick dessutom sänkta nivåer av både stress och depressionssymtom.

Det verkar med andra ord som att yinyogapraktik ger goda effekter i både kropp och psyke - men att YOMI-praktiken är ännu mer gynnsam.

pwoyoga@gmail.com