covid-19 information

Vi följer noga myndigheternas rekommendationer och anpassar oss efter dem. Är du förkyld eller sjuk ska du inte träna, precis som vanligt. Det är lika viktigt för din hälsa som att visa hänsyn mot din omgivning.

Vi har utökat städrutinerna och använder ytdesinfektion regelbundet för att din träningsmiljö ska vara säker. Som medlem var noga med din handhygien både före och efter din träning. Tvätta händerna innan du börjar träna med tvål eller använd handsprit som finns på gymmet.

Här kommer ett litet utdrag från Folkhälsomyndighetens hemsida.

"Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet". 

Vi ses på gymmet!


Ni kan läsa mer på denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/